Harga Emas HAWA JEWELS

HARGA EMAS 916
10 MEI 2017
KAMI JUAL
RM187
KAMI BELI
RM141
UPAH
RM35 – RM200
GST
TIADA
CARA PENGIRAAN
(berat  x harga segram) + upah = RMxxx
CONTOH
(45.5gram x RM191) + RM200 = RM8,890.50

Gambar sebagai hiasan


Contoh: RT-C123/P20, L1.5/U200/45.5G